Podstawowe warunki

Wszyscy użytkownicy muszą mieć co najmniej 13 lat i wyrazić zgodę na niestosowanie usługi Debrid.pl do nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Wszyscy użytkownicy muszą zgodzić się na przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących postępowania w Internecie i praw autorskich. Debrid.pl jest przeznaczony do użytku osobistego, a każde użycie firmy jest surowo zabronione. Wszyscy użytkownicy nie mogą używać usług Debrid.pl do naruszania jakichkolwiek praw, które obejmują, ale nie ograniczają się do praw autorskich. Wszelkie naruszenia pozwolą na natychmiastowe usunięcie wszystkich plików Debrid.pl zapisanych dla Twojego adresu IP.

Wszyscy użytkownicy używają Debrid.pl na własne ryzyko, zrozumienie dla użytkowników pliki przesłane na Debrid.pl nie są prywatne, mogą być wyświetlane innym osobom do obejrzenia, a użytkownicy Debrid.pl rozumieją i zgadzają się, że Debrid.pl nie może być odpowiedzialna za treść zamieszczone na swojej stronie internetowej, a Ty możesz być narażony na takie materiały i korzystać z usług Debrid.pl na własne ryzyko.

Warunki < br />
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia usługi Debrid.pl z dowolnego powodu, bez powiadomienia w dowolnym momencie.
- Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w każdej chwili.
- Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.
- Możemy, ale nie mamy obowiązku, usuwać Treści i konta zawierające Treści, które określamy w naszym wyłączna dyskrecja jest niezgodna z prawem, offe nsive, groźby, oszczercze, zniesławiające, nieprzyzwoite lub w inny sposób kontrowersyjne lub naruszające własność intelektualną dowolnej strony lub niniejsze Warunki użytkowania.
- Jeśli użytkownik używa Debrid.pl hosta do ikon, buźki, ikony znajomych, awatary forum, znaczki forum, obrazy podpisów forum lub inne grafiki do projektowania witryn internetowych wszystkie Twoje obrazy zostaną usunięte.

Informacje o prawach autorskich

Debrid.pl nie rości sobie żadnych praw własności intelektualnej do zdjęć przesłanych przez swoich użytkowników.

Debrid.pl sprawdzi wszystkie prawa autorskie i kopie; otrzymaliśmy roszczenia dotyczące naruszenia praw i usuwamy pliki, które zostały znalezione, aby zostały przesłane lub rozpowszechniane z naruszeniem takich przepisów. Aby złożyć prawidłowe roszczenie, musisz podać Debrid.pl następujące informacje:

- fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu;
- Opis dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało naruszone;
- Opis materiału i informacji stanowiących naruszenie prawa, w stopniu wystarczającym, aby Debrid.pl znaleźć materiał;
- Twój dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail;
- oświadczenie, że wyrażasz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, w jaki się go reklamuje, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela, lub prawo; i
- Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne oraz, pod rygorem odpowiedzialności i karami krzywoprzysięstwa, że ​​jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Roszczenia mogą wysłane do nas na stronie zgłoś nadużycie .