Debrid.pl szanuje Twoje prawo do prywatności. Zapewniamy, że wszystkie informacje przekazane nam podczas procesu korzystania z naszej witryny będą ściśle poufne i będą używane wyłącznie przez Debrid.pl w celu poprawy komfortu użytkowania. W Debrid.pl nie udostępniamy, nie sprzedajemy, nie wynajmujemy ani nie rozpowszechniamy żadnych stron trzecich poza Debrid.pl z wyjątkiem do celów prawnych, regulacji lub organów rządowych.
< br /> Zebrane informacje

Debrid.pl bezpiecznie przechowuje dane o swoich użytkownikach w celu przetwarzania zamówień i podawania loginu na konto, aby mogli uzyskać dostęp do swoich zakupów. Dla każdego zarejestrowanego użytkownika naszej witryny mogą być przechowywane następujące dane: